Monthly Archives: Ağustos 2011Yurdumuzda Pegmatit ve Feldspat Ocakları

Aydın – Çine Bölgesi Feldspatları : Sodyum feldspat bakımından en zengin bölgedir. Pişme rengi beyaz, demir yönünden zayıf kaliteli sodyum feldspatlar bulunmaktadır. Ocakların rezerv sıkıntısı yoktur. Sodyum miktarı min % 8- max % 11 oranında bulunur.
Uşak Bölgesi Feldspatları : Pegmatit yönünden zengin bir bölgedir. Alkali oranı %4-%6 oranında değişir. Rezerv sıkıntısı yoktur. Yapısında kil mineralleri bulunduğundan çamur reçetelerine daha uygundur. Deformasyona iyi yönde etkileri vardır.
Söğüt Bölgesi Feldspatları : Alkali oranı %4-% 6 arasında değişmektedir. Yapısında kil yoktur. Patlatma ile ocaktan çıkartılmaktadır ve kırıcıdan geçirilmektedir.

Sırlama ve Pasta Hazırlama Adımları

Dikey kurutmadan sırlama hattına beslenen ham karoların üzerine değişik uygulama teknikleri kullanılarak astar ( Angob ) ve sır atılır. Sırlanmış ham karo yüzeyine önce uygulamanın gerektirdiği kimyasallar ( fiksatif ) uygulanır ve otomatik baskı makineleri ile sırlı ham karo yüzeyine isteğe göre desen baskı uygulanır. Desen baskı uygulamasından sonra yarı mamul haline gelmiş olan malzeme ham ara stoka gönderilmek üzere otomatik yükleyiciler ile transfer vagonlarına alınır. Devamını Oku

Fırınlar (Pişirme)

Transfer vagonları ile ham ara stoka alınmış olan yarı mamul ham karolar, önce tünel kurutuculardan geçerek sırlama aşamasında ham karo bünyesine yüklenen nemin tamamı bünyeden uzaklaştırılır. Tünel kurutmadan geçen yarı mamulotomatik makineler ile Roller Fırınlara beslenir. Fırına beslenen yarı mamuller Seramik Duvar karosuSeramik Yer karosu ve Porselen karo için belirlenen sıcaklıklarında pişirilerek mamul son şeklini almış olur. Fırından pişirimini tamamlayarak yıkmış olan ürün yine otomatik yükleme sistemleri ile transfer vagonlarına yüklenerek, kalite ayrım ve paketlemesinin yapılması için ara stok sahasına gönderilir.

 

Seramik Karoların Özellikleri

Kaymazlık: Porselen ve yer karolarında farklı olmakla birlikte kaymazlık özelliği vardır. Islak zeminlerde kaymazlık değeri yüksek ürünler kullanılmalıdır. Duvar karolarında kaymazlık aranmaz.

Asit ve Bazlara Dayanıklılık: Çeşitli kimyasallara TS-EN 10545-13′ de tanımlandığı şekliyle maruz bırakılan sırlı yüzey AA, A, B, C ve D olmak üzere beş gurupta sınıflandırılır. AA, dayanıklı yada görünür bir değişiklik olmadığını, D ise dayanıklı olmadığını veya orijinal yüzey görüntüsünün bozulduğunu ifade eder. TS-EN 10545-13 standardına göre en az B sınıfı olmalıdır.

Devamını Oku

Seramik Üretimi – Kalite Ayrım ve Paketleme

Ara stok sahasından alınan transfer vagonları kalite ayrım paketleme makinelerine alınır. Kalite ayrım hattına beslenen karolar önce renk ve fiziki hatalar ( renk tonu farkı, kenar köşe kopuğu, çatlak, çapak, baskı hatası gibi.) kalite ayrım elemanınca ( Göz ile ) ayrım ve paketleme makinesinin  algılayabileceği şekilde işaretleyerek ( 1.kalite, 2. Kalite, Deneme, ıskarta) ayrım gerçekleştirilir. Daha sonra makine hattı üzerinde ilerleyen karolar, bir dizi optik okuyucudan geçer. Kalite ayrımcının işaretlediği kodların yanı sıra ürünün boyut ( kalibre ), deformasyon ( düzlemden sapma ), gönyeden sapma gibi bir dizi sayısal değer okuyarak (TS-EN-14411 standardının tanımladığı sınırlar içinde olmak kaydı ile belirlenmiş işletme standart verileri.) makineye tanımlanmış sayısal değerlere göre tasnifi gerçekleştirir. Devamını Oku

Seramik Yer Karosunun Aşınma Direncine Göre Sınıflandırılması

Doğalolarak seramik yer karoları, ayakkabıların altına yapışan toz ve kir parçalarının insan vücudu ağırlığının uyguladığı basınçla zımpara etkisi yaratır ve bu etki nedeniyle aşınma oluşur. Ürün tercihi döşeme yapılacak mekanların kullanım amacına yani insan ve araç trafiği yoğunluğuna göre tercih edilmelidir. Ürün seçimi sırasında ürün kataloglarımızda mevcut olan teknik özellikler sayfasındaki bilgilerden yaralanılmalıdır. Sertlik değeri en yumuşak 1′den başlayıp en sert yüzey 5 olarak sınıflandırılır. Örnekleyecek olursak; insan trafiğinin yoğun olduğu (Girişler, koridorlar, ofisler, oteller, satış ve sergi alanları gibi) mekanlarda yüzeyaşınma direnci 4 olan ürünler kullanılmalıdır. Sırlı yüzey aşınma değeri 1 ve 2 olarak tanımlanmış seramik ürünler yoğun insan trafiği olan rnekanlara döşenmez. Devamını Oku